Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Populatie

INFO COMUNA > POPULATIE

La recensamântul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002, s-a inregistrat o populaţie stabilă de 4368 locuitori, populaţia masculină fiind de 49,93% iar cea feminină de 50,07%. Pe grupe de vârstă, populaţia se prezintă astfel: - intre 0-14 ani - 1011 persoane; - intre 15-29 ani - 1098 persoane; - intre 30-59 ani - 1275 persoane; - intre 60-85 ani - 984 persoane; Din totalul populaţiei, un procent de 39% o formează etnia romilor, aceştia neavând un loc de muncă stabil, desfăşurând activităţi pe cont propriu, in special de comerţ ambulant şi turnarea vaselor din aluminiu. O mica parte din populaţie lucrează pe raza localităţii, mulţi făcând naveta in diverse localităţi din imprejurimi. De asemenea, comuna inregistrează un număr mare de persoane având statutul de pensionar.