Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Economie

INFO COMUNA > ECONOMIE

Localitatea are o reţea de apă de 17km, familiile care nu sunt racordate la reţeaua comunală au instalaţii proprii. Toate satele sunt electrificate, lungimea reţelei electrice fiind de 51km. Numarul locuinţelor este de 1416 iar cel al gospodăriilor de 1325. Ca obiective turistice amintim Păstrăvăria "Lunca Bîscii" aparţinând Oculului Silvic Cislău şi Biserica "Sf. Nicolae" din satul Băscenii de Jos, construită in anul 1775. Localitatea este implicată in implementarea programului "Natura 2000", ca arie de importanţă pentru păsari. Pe raza localităţii există două camine culturale, in ultima perioadă acestea fiind inchiriate doar pentru organizarea de nunţi şi botezuri, manifestările artistice fiind din ce in ce mai rare. De asemenea funcţionează o biblioteca comunală care deţine peste 6000 de volume de carte. Pe raza comunei funcţionează două şcoli generale, două primare, şi patru gradiniţe. Proiecte: - reabilitarea reţelei de apă potabilă - infiinţarea unui sistem de canalizare - realizarea unui sistem de alimentare cu gaze naturale - construirea unei punţi de trecere peste pârâul Bîsca Chiojd - reabilitarea drumurilor comunale