Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Dezvoltare Sat Bascenii de Jos

Informare

privind stadiul realizarii obiectivelor proiectului “Construire centru de zi,alei carosabile si pietonale,fosaseptica,foraj de apa,rezervor inmagazinare apa,statie de clorinare,statie de pompare,utilitati si bransamente in comunitatea roma din satul Bascenii de Jos” ,la momentul final,respectiv 31.12.2016.

Descarca fisierConţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.
- Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org;
- Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;
- Site oficial CORAI www.granturi-corai.ro.

The content of this website do not necessarily represent the official position of FRDS and EEA Grants 2009-2014. The entire responsibility for the accuracy and consistency of information presented The initiators of the website.
- For information about Official SEE Grants www.eeagrants.org;
- Project financed with the financial support of the RO10 - CORAI, SEE Grants program funded from 2009 to 2014 and administered by the Romanian Social Development;
- Www.granturi-corai.ro CORAI official website.