Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Hotarari 2024

MONITORUL OFICIAL LOCAL > HOTARARI > HOTARARI 2024

HCL nr. 24 din 7.05.2024 privind stabilire mandat special în Adunarea Geneală Eco Buzău 2009 cu privire la contracet delegare

Descarca fisier

HCL nr. 23 din 7.05.2024 privind stabilire mandat special în Adunarea Generală a Eco Buzău 2009 cu privire la condiții acoperire costuri deșeuri

Descarca fisier

HCL nr. 22 din 7.05.2024 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru proiectul Construire și dotare Consorțiu Școlar

Descarca fisier

HCL nr. 21 din 26.04.2024

privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei

Descarca fisier

HCL nr. 20 din 26.04.2024

privind desemnarea CL în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dumitru I.Ionescu Calvini

Descarca fisier

HCL nr. 19 din 26.04.2024

privind aprobarea ind. teh.-ec. și a DALI pentru Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumuri de pe raza com. Calvini

Descarca fisier

HCL nr. 17 din 26.04.2024

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025_1

Descarca fisier

HCL nr. 16 din 15.03.2024

privind modificarea HCL nr.19 din 2022 privind nomenclatorul stradal

Descarca fisier

HCL nr. 15 din 15.03.2024

privind rectificarea bugetului local pe anul 2024

Descarca fisier

HCl nr. 14 din 15.03.2024

 privind modificarea HCl nr. 21 din 27.07.2001 privind însușirea Inventarului domeniului privat

Descarca fisier

HCl nr. 13 din 15.03.2024

privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor comunitare

Descarca fisier

HCL nr. 12 din 15.03.2024

privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 2024

Descarca fisier

HCL nr. 11 din 15.03.2024

privind incetarea de drept a mandatului de consilier local prin demisie

Descarca fisier

HCL nr. 18 din 26.04.2024

privind aprobarea participarii UAT Comuna Calvini la constituirea ADI Gaz Valea Buzaului_1

Descarca fisier