Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Geografie

INFO COMUNA > GEOGRAFIE

Aşezarea geografica a comunei in zona depresionară, cunoscută in literatura de specialitate de "Cuveta Calvini" este inconjurată de zona subcarpatică a Dealului Salcia in partea sudica si Dealul Cornetului in partea de NV. Altitudinea medie este cuprinsă intre 400-500m, relieful desfăşurându-se in trepte: luncă, terasă, dealuri cu altitudinea maxima de 800m Aşezarea geografica a comunei in zona de deal favorizează dezvoltarea unei clime de silvostepă, caracteristică climei continentale. Temperatura medie anuală este 8-10 grade C, vânturile locale sunt Austrul si Falinul. Vegetaţia se caracterizează prin paduri de fag amestecate cu păduri de răşinoase. Speciile lemnoase caracteristice sunt: fagul, bradul, molidul, pinul. Ca arbuşti intâlnim alunul. Compziţia erbacee se caracterizează print-o floră amestecată cu fâneţă şi păşune cu păişul de livezi, toporişca şi timoftica. Fauna pădurilor este formată din diferite specii de păsări: ciocănitoarea, graurul, pupăza, precum şi miriapede: reptile şi batracieni. Mamifere: mistreţul, ursul, vulpea, căprioara, iepuri. In ape: mreana, cuţitoaia, molanul.