Tel.:0238 523 647

Buletin informativ
(Legea 544/2001) [ Vezi tot... ]

Rezultat final-concurs ocupare functie publica de executie-inspector

Rezultat proba interviu-concurs ocupare functie publica de executie-inspector

Rezultat proba scrisă- concurs ocupare functie publică de execuție

Hotarari 2017

ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2017

HCL 20/ 2017 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR. 29/ 29.07.2014

Descarca fisier

HCL 21/ 2017 PRIVIND MODIFICAREA PUNCTULUI 7, NR. CRT. 7, CAPITOLUL TAXE PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN, AL ANEXEIN LA HCL NR. 44/ 2016

Descarca fisier

HCL 22/ 2017 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMUL AFLAT IN DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI CALVINI

Descarca fisier

HCL 23/ 2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI COMUNEI CALVINI

Descarca fisier

HCL 24/ 2017 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VANZARE PRIN LICITATIE LUBLICA CU STRIGARE, A DESEURILOR DIN FIER VECHI, REZULTAT DIN CASAREA MIJLOACELOR FIXE NEFUNCTIONALE, SCOASE DIN INVENTARUL PRIMARIEI

Descarca fisier

HCL 25/ 2017 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA- TINUTUL VALEA BUZAULUI-

Descarca fisier

HCL 1/ 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Descarca fisier